Duyệt bởi
Thẻ: bánh phu thê đình bảng

Quà biếu Hà Nội – Bánh Phu Thê

Quà biếu Hà Nội – Bánh Phu Thê

Bánh phu thê (hay được gọi chệch là bánh xu xê hoặc bánh xu xuê) là một loại bánh ngọt cổ truyền của Việt Nam. Đình Bảng là nơi gắn bó với phát tích của triều Lý và là nơi đầu tiên làm ra loại bánh này. Bánh phu thê có giá 5000đ/chiếc.